Omstart! Söderhamn

Målgrupp för delprojektet

Den huvudsakliga målgruppen för delprojekt Omstart! i Söderhamn är ungdomar mellan 16–20 år som varken arbetar eller studerar, rekrytering sker via det Kommunala aktivitetsansvaret.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

De huvudsakliga aktiviteterna i delprojektet är att förmedla samhällsinformation, kostlära, kroppsrörelse och teambuilding i syfte att stärka individen och ge verktyg för ökad fysisk och psykisk hälsa. Gruppaktiviteter ligger i fokus och kompletteras med individuella träffar utifrån varje enskild individs önskningar och behov. Målsättningen är att ge varje enskild individ ökade förutsättningar till en egenförsörjning och integration i samhället. 

Aktiviteter Omstart Söderhamn 

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Söderhamns kommun har tagit fram en ny metod som innebär att vi integrerar Omstart! I en befintlig skolmiljö i samverkan med Bollnäs Folkhögskola. Målet är att skapa en trygg punkt i skolmiljö där de i egen takt får delta i planerade aktiviteter 4 dagar i veckan. Syftet är att deltagarna ska få en positiv koppling till skola, skolmiljö och utbildning. Deltagarna kommer även erbjudas möjlighet att prova på att delta i Bollnäs Folkhögskolas lektioner under sin tid i projektet.