Behov av yrke och kompetens

Ta del av vår sammanställning för att se vilken högskoleutbildning eller vilket yrke som ger arbete i framtiden.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

De data som dessa bilder bygger på har hämtats från Arbetsförmedlingens prognosundersökning. Den har sedan brutits ned för de arbetsmarknadsområden som finns i Gävleborgs län.

Bristindex i förhållande till yrkesgrupper

Bristindex är ett tal mellan 1 och 5 som berättar hur stor brist det är på olika kompetenser. Om ett yrke har index 1 betyder det att det är väldigt svårt att få ett arbete, eller att en arbetsgivare har många att välja på. Om ett yrke har index 5 är förhållandet det motsatta, att det är lätt att få ett arbete och att en arbetsgivare har mycket svårt att hitta den kompetens som hen söker.

Om indexet är mellan 2,9 och 3,3 är det balans mellan utbud och efterfrågan.

Klicka i rutorna nedan för att se för vilka områden som behovet ska visas. I diagrammet som dyker upp visas den genomsnittliga bristen för yrkesgruppen. Klicka sedan på stapeln för en yrkesgrupp som intresserar dig. Då kommer ett nytt diagram under det första som innehåller de yrken som yrkesgruppen består av.