Information om arbetsmarknaden

En gång i månaden lämnar Arbetsförmedlingen statistik om arbetslösheten. Informationen lämnas i tabellform. Här har vi skapat några bilder över hur arbetslösheten utvecklar sig i kartbilder och diagram för att ge en tydligare bild som är lättare att ta till sig.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik över arbetslösheten