Semaforen i södra Hälsingland

Semaforarbetet fortsätter med de upparbetade samarbetsmöjligheter som det har givit de inblandade i södra Hälsingland.

Februari 2021

Så har 2021 anlänt och hittills bjudit på härlig ”riktig” vinter. Ja, jag hör till skaran som vill ha en vit vinter som möjliggör vinteraktiviteter och bjuder på gnistrande sol - vilket det sista veckorna verkligen varit generöst med.

Lika generös var däremot inte listan över beslutade utbildningar på yrkeshögskolenivå placerade inom södra Hälsinglands tre kommuner, när Myndigheten för Yrkeshögskola presenterade beviljade ansökningar i januari. Ser man på helhet över Gävleborgs län ser det desto bättre ut. Vi får vara tacksamma för goda möjligheter att pendla till utbildningsorter samt eventuellt möjliggörande av distans- och satelitlösningar inom vissa utbildningar.

Under årets inledande del har jag deltagit på Företagarfrukost i Ovanåker och Företagarcafé i Bollnäs via dess Näringslivsenheter. Det märks hur viktiga dessa forum är för företagandet lokalt - bra deltagande samt intressanta ämnen och områden som lyfts fram. Under vecka sex genomfördes även den årliga Skolverksdialogen i Hälsingland. Extra intressant i och med den ändring som kommer inom komvux gällande prioritering till utbildning.

Att yrkesväxla ska kunna bli lättare genom en förändring i regelverket gällande prioriteringsordning vid antagning. Återstå att se om förändringen blir märkbar eller ej. Det viktigaste vi alla måste ha med oss är dock att för att yrkesutbildningar ska kunna genomföras krävs ett uttalat behov av kompetens inom utbildningsområdet. Därför är samverkan mellan branscher, företag och utbildare och exempelvis Semaforen så viktiga – alltid. 

Inom Semaforen har vi påbörjat arbetet med planering av årets workshops. En möjlighet för oss att få din bild kring kompetensbehov och kompetensförsörjning. Våra workshops 2021 kommer att ligga lite längre in på året än februari/mars som tidigare år och vi får fortsätta ta nytta av våra erfarenheter med digitala lösningar. Håll utkik efter inbjudan i din mail eller via vår hemsida!