ValidX - Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning

Projektet ValidX utvecklar en nationellt giltig modell för branschvalidering och kompetensutveckling med teknikstöd. Syftet är att tillgodose branschers behov av arbetskraft genom att tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenheter.

Flertalet människor har med sig erfarenheter och kompetenser sedan tidigare, såväl långtidsarbetslösa som nyanlända, som Sverige idag inte klarar av att ta tillvara. Samtidigt som branscher har stora svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens.

För nyanlända kan det handla om yrkeserfarenheter som inte har någon motsvarighet i det tidigare hemlandets utbildningssystem, t.ex. olika former av omvårdnad, som många gånger motsvarar det vi Sverige kan kalla omsorg/service/personlig assistans. Det är också här som ValidX kommer in i bilden.

"Idag saknas bland annat en tydlig formell och nationell utbildning till personlig assistent men även möjligheten att genomgå branschvalidering i en nationellt giltig modell som motsvarar branschens krav för anställningsbarhet." - Marianne Andrén, kompetensstrateg, Region Gävleborg.

Branschmodellen ska sedan i sin grundstruktur vara överförbar till andra branschområden. Under projekttiden kommer fokus att läggas på yrkesgruppen personliga assistenter och en testmiljö ska byggas upp på Bollnäs Folkhögskola. Projektet kommer även att erbjuda kompetensutveckling till de deltagare som genomgått branschvalideringen.

Projekttid: 1 oktober 2018 - 31 maj 2021

Projektägare: Avdelningen Arbetsmarknad och kompetens inom Region Gävleborg.

Branschvalideringsmodell

Projekt ValidX har skapat en branschvalideringsmodell för yrken inom välfärdssektorn. I detta fall för yrkesrollen personlig assistent. Förutom praktisk och teoretisk validering i en arbetsplatsliknande miljö erbjuder modellen kompletterande utbildning för den som behöver fylla på kunnande för att få ett intyg.

Bilden beskriver hur branschvalideringsmodellen arbetar med validering och kompletterande utbildning på ett strukturerat sätt. Den grundläggande baskompetensen för yrkesrollen innehåller sex yrkeskrav.

Branschvalideringsmodell Personlig assistent (pdf)

Kontakt

Ann Pedersen
Projektledare
ann.pedersen@regiongavleborg.se
070- 656 77 51

Marianne Andrén
Kompetensstrateg
marianne.andren@regiongavleborg.se
072-450 78 41

Ulrika Lindström
Pedagog och testledare 
ulrika.b.lindstrom@regiongavleborg.se
070-222 94 63

MED FINANSIERING FRÅN

 

Intresserad av validering?

Läs mer på Validering Gävleborgs webbsida

 

Aktuellt