Branschvalideringsmodell utvecklas för personlig assistent

Genom Projektet ValidX ska Region Gävleborg, tillsammans med Tillväxtverket som finansierar projektet, utveckla och kvalitetssäkra en branschvalideringsmodell och kompetensutveckling för yrkesrollen personlig assistent.

Denna yrkesroll etablerades 1994 efter införandet av ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”, LSS.
 
25 januari var det kick-off i Gävle för projektet och deltog gjorde företrädare för såväl privat som kommunal utförare av personlig assistans. De beskrev yrkesrollen som ett kvalificerat, ansvarsfullt oftast ensamarbete som inte kräver någon formell utbildning, där brukaren har stort inflytande över vem som anställs och hur rollen utformas.
 
Den största utmaningen för projektet är att utforma en kvalifikation med nationell legitimitet där berörda organisationer ska enas om kvalifikationers kvalitetskritiska och kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetenser för ansökan om inplacering i SeQF.

Nyfiken på att veta mer?

Marianne Andrén 
Kompetensstrateg, Validering Gävleborg
marianne.andren@regiongavleborg.se