Lyckad kick-off för ValidX

25 januari var det kick-off för ValidX på Elite Grand Hotel i Gävle. Under kick-offen diskuterades bland annat valideringens betydelse för att kunna möjliggöra enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning inom näringslivet.

Tillsammans med aktörer från kommuner, organisationer, anordnare och företag genomfördes en kick-off där valideringens betydelse för olika yrkesgrupper stod i fokus, samtidigt som ValidX lanserades. Vad innebär det exempelvis att utveckla en valideringsmodell med "mjuka" kompetenser? Hur kan vi utveckla en nationellt giltig modell för validering?

Var du med under kick-offen?

Nedan kan du se några bilder från dagen.

Deltagarna under ValidX kick-off. Fotograf: Ann Pedersen.

Pernilla Hålén, VD och Lillemor Bae, Verksamhetschef, OP Assistans om branschen personlig assistans och yrkesrollen personlig assistent.
Fotograf: Ann Pedersen.

Kompetensstrateg Marianne Andrén tillika projektledare berättar om ValidX. Fotograf: Ann Pedersen.
 Valideringsutvecklaren Björn Ramse berättar om utvecklingen av en valideringsmodell med ”mjuka” kompetenser. Fotograf: Ann Pedersen.