Validering mot yrket personlig assistent är igång

Nu kan personer med erfarenhet av omsorg och omvårdnad validera sig mot yrkesrollen personlig assistent. Region Gävleborg erbjuder en kompletterande utbildning som arbetats fram tillsammans med andra regionala aktörer genom projektet ValidX. Under februari startade första utbildningsomgången.

Tillsammans med branschkunniga, forskare från Högskolan i Gävle och Arbetsförmedlingen har projektet ValidX arbetat fram en nationellt giltig valideringsmodell och moduler till en kompletterande utbildning. Modellen motsvarar de uppsatta yrkeskrav som branschen anser att en personlig assistent ska ha för att kunna utföra sitt arbete. Utbildningen sker till största del digitalt, vilket möjliggör att deltagare kan ta del av studierna oavsett var i länet de bor. Endast de mer praktiska lektionerna sker på plats i testmiljön eller i en lektionssal på Bollnäs folkhögskola.

I mitten av februari träffades de första deltagarna och utbildningens handledare på en uppstartsträff. Dagen bjöd bland annat på information om utbildningens upplägg och praktiska teamövningar. En av övningarna handlade om hur vi använder våra sinnen när synen inte fungerar, och vikten av trygghet och säkerhet i att bli ledsagad och att leda. Här fick deltagarna testa sina kunskaper genom att leda eller ledas med ögonbindel genom en hinderbana. Ingemar, en av deltagarna, framhäver att utbildningsformen är bra för att få fler att söka sig till vård och omsorg.

- Projektet är otroligt viktigt och bra för att höja kunskapsnivån och förståelsen att det krävs kunnande för att hjälpa människor i beroendeställning. Övningarna var bra som ögonöppnare, att vara blind och beroende av hjälp till exempel.

Siv Broberg (handledare), Ingemar Engelmark, Ulrika Lindström (handledare), Frida Tössberg, Khadija Isman Ali, Alganesh Akalu Gebreweldi

Så går valideringen till

Deltagaren får visa sina yrkeskunskaper i realtid i en testmiljö. Testmiljön är en lägenhet på Bollnäs folkhögskola. Här finns 8 kameror med mikrofoner och högtalare utplacerade. Med hjälp av dessa kan testledaren följa deltagaren från ett testledarrum i en angränsande byggnad.

Deltagaren ska hantera två olika scenarion. Varje validering tar cirka 4 timmar att genomföra. Utifrån detta bedöms genomförande och yrkeskompetens mot de uppsatta yrkeskraven. Om deltagaren behöver, erbjuds en kompletterande utbildning som är mellan 4-12 veckor, beroende på vilka delar som måste studeras.

Alla deltagare som klarar sin validering får ett intyg på sina kunskaper. Intyget kompletteras av en bilaga där samtliga yrkeskrav finns specificerade.

Ulrika Lindström (handledare), Khadija Isman Ali, Siv Broberg (handledare)

Söker fler deltagare som vill validera sig

Nu fortsätter arbetet att hitta fler människor som kan vara aktuella för branschvalideringen, ett arbete som görs tillsammans med handläggare på Arbetsförmedlingen. Redan anställda personliga assistenter i länet med en så kallad PAN-anställning kommer också att informeras om möjligheten.