Miljötinget

Miljötinget - av ungdomar, för ungdomar. Miljötinget är en tredagars miljökonferens för ungdomar i Gävleborg och Dalarna som varje år bjuder in 350 ungdomar för att öka intresset och engagemanget för miljö- och samhällsfrågor.

Samtliga skolungdomar i Gävleborgs och Dalarnas län i årskurs nio och gymnasiet ges möjlighet att delta på Miljötinget. Tinget är ett årligt återkommande evenemang, skapat för att öka kunskapen och väcka engagemang och intresse för miljö - och samhällsfrågor. 

Programmet består av seminarier och föreläsningar blandat med workshops och praktiska övningar. Deltagarna erbjuds även underhållning av hög kvalité. Miljötinget engagerar och utbildar men fungerar även som en mötesplats där ungdomar från båda länen får möjlighet att träffas och skapa nya nätverk och kontakter. Syftet är att skapa en mötesplats där ungdomarna behandlar sina frågor på sitt eget och därigenom samtida sätt.

Stommen till Miljötinget är Programrådet. Programrådet består av 25 ungdomar, deltagare från tidigare års ting, som planerar årets program, marknadsför och genomför Miljötinget. Genom att Programrådet ges ett stort inflytande över tingets utformning är Miljötinget väl anpassat för sin målgrupp och därmed alltid mycket omtyckt bland tingets 350 deltagare. De senaste åren har anmälningarna varit fler än antalet platser till såväl Programråd som själva Miljötinget.

Miljötinget är ett evenemang som vill prova på nya sätt att nå ut med information och kunskap. Detta gör att programmet är en blandning av intressanta föreläsningar och aktiviteter som främjar nätverksskapande. Miljötinget är politiskt och religiöst obundet, bakom evenemanget står Region Dalarna och Region Gävleborg, samt en värdkommun som är olika år från år. 

Mer information:
Miljötingets hemsida