Barn och ungas delaktighet

Barn och unga i Gävleborg ska må bra och ha makt att påverka sin vardag. Det är en förutsättning för ett hållbart Gävleborg.

Det når vi genom ungas egen röst och att ta beslut som grundar sig på kunskap om unga här och nu. För oss betyder det att hela regionen behöver samarbeta för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga. 

Det handlar också om att de saker vi genomför ska ske ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Det betyder att våra attityder, kunskap och arbetssätt ska spegla synen på barn och unga som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang.

Det här viktiga arbetet står beskrivet i de strategier och styrdokument som finns för regionen men också för hela Sverige. 

Vi som jobbar på regionen stödjer också kommunerna att hitta olika sätt att få kunskap och att möta barn och unga i kommunerna. Ett exempel är att alla kommuner i Gävleborg genomför en enkät som kallas Lupp som unga mellan 15-25 år får svara på. Det gör att vi får reda på vad unga idag tycker om sin vardag. Andra exempel på hur vi jobbar kan du hitta på sidan Exempel och metoder

I det regionala tillväxt- och hållbarhetsarbetet är barn- och ungdomspolitiskt arbete en viktig grundsten. Vi ser att barn och unga i Gävleborg har kunskaper, erfarenheter och kompetenser som är viktiga för det gemensamma samhällsbyggandet här och nu. 

Så här gör vi:

  • Samordnar nätverket av kommunernas tjänstemän som ansvarar för barn och ungdomspolitiken.
  • Samordnar enkäten LUPP, som genomförs i alla kommuner i Gävleborg och följer upp ungdomspolitiken.
  • Genomför utbildningsdagar/workshops/seminarier för att öka kunskapen om ungdomspolitiken och ungdomsperspektivet och kopplingen till social hållbarhet.
  • Stödjer kommunerna i att pröva metoder för att öka ungas inflytande och delatighet. Till exempel som Ung coach, SMS-panel, Unga kommunutvecklare m.m.