EU-flagga.

11 nya projekt beviljas medel för att utveckla länet

Nyligen beslutade Strukturfondspartnerskapet de 11 projekt i Gävleborg som beviljas medel ur EU:s struktur- och investeringsfonder, till ett sammanlagt värde av 100 miljoner kronor. Pengarna hjälper projekten, som i sin tur hjälper till att utveckla länet på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

–  Att strukturfonderna nu öppnar i en ny period innebär välbehövlig finansiering till organisationer i Gävleborg. Projekten ska bidra till utveckling i Gävleborg, säger Marie-Louise Dangardt (S), regionråd.

Projektmedlen är till för att lösa samhällsproblem på lång sikt. Det betyder att de insatser som vi gör idag, gör skillnad för den som bor, lever och verkar här om ett par eller fler år. Det kan betyda att den som bor här eller flyttar hit vill stanna, för här finns möjligheter – till exempel bra boendealternativ, sätt att ta sig runt i länet, stabil uppkoppling, trevliga besöksmål och utbildnings- och jobbmöjligheter.

– Den här processen är ett sätt för oss att stötta aktörer i länet att utveckla sig i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Dessa 11 projekt kommer var och en, och tillsammans, att bidra till ett bättre Gävleborg – en plats där man vill bo, arbeta och trivas, säger Anna Beminge Linde, strateg på Närlingsliv och Innovation.

Region Gävleborg är en av flera aktörer inom Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län som representerar Strukturfondspartnerskapet. Vi är med i beslutprocessen över vilka projekt som ska prioriteras och påverkar de utlysningar som ska erbjudas för projekt att söka. En stor och viktig del i arbetet är att vara samordnare för och medfinansiär till projekten.

Under året har ett nytt regionalfondsprogram samt en ny handlingsplan för socialfonden antagits. En första utlysning av medel stängde under hösten. Beslut om prioriteringar av inkomna projekt skedde under Strukturfondspartnerskapet i mitten av december.