Kanoter vid Rönnskär, Söderhamn. Fotograf: Seth Nilsson

Antalet besökare i Gävleborg ökar

Turismen fortsätter att växa i Sverige. Gävleborg är det län som hade flest antal gästnätter under 2019, procentuellt sett. I länet finns många spännande och sevärda besöksmål som lockar hit fler och fler gäster. Att bidra till att ge besöksnäringen bästa möjliga förutsättningar för att växa och attrahera fler gäster är ett av Region Gävleborgs viktiga uppdrag.

Den 6 februari presenterade Tillväxtverket Sveriges officiella statistik om turismen i landet. I Gävleborg ökade antalet totala övernattningar med 12 procent och de utländska övernattningarna med 28 procent jämfört med 2018, vilket är den största relativa ökningen på kommersiella boenden i Sverige. Även logiintäkterna ökade med 9,7 procent.

- Turismen spelar en central roll för Gävleborgs utveckling och det är viktigt att vi fortsätter arbeta proaktivt inom besöksnäringen. Det är därför också väldigt glädjande att den sektorn fortsätter att ha en positiv tillväxt i vår region, säger Magnus Svensson (C), regionråd.

Fiskevatten, större evenemang och kända besöksmål lockar

Ökningen av antalet gästnätter beror på en rad olika faktorer. Under 2019 stod till exempel Gävle värd för U23-EM i friidrott, vilket bidrog till en ökning av besök och övernattningar. En annan sevärdhet är våra vatten som lockar internationella fisketurister, något som Fishing in the middle of Sweden kontinuerligt jobbar med. Många besöksmål blir också alltmer kända utanför länets, men främst inom landets, gränser. Till dessa kan Högbo Bruk med dess bredd och hållbarhetsfokus, Hälsingegårdarna och Järvsö med sin strategiska satsning på cykel och hållbarhet, räknas.

Att göra Gävleborg attraktivt för fler besök är ett arbete som bland annat görs av Region Gävleborg i samarbete med länets kommuner och besöksnäringen. Tillsammans med Visit Sweden bearbetar Region Gävleborg aktivt den internationella marknaden sedan 2012.

Mer information

Gästnätter i sverige 2019