Årets länsfolkhälsopris går till Edsbyn Din hälsocentral

Årets länsfolkhälsopris går till Edsbyn Din hälsocentral för satsningen Må bättre-gruppen som förbättrar levnadsvanor bland patienter med psykisk ohälsa.

Må bättre-gruppen är ett tvärprofessionellt utformat grupprogram som når patienter med psykisk ohälsa som befinner sig i ett utanförskap. Konceptet Må bättre-grupp har spridit sig vidare till andra hälsocentraler samt till kommunal verksamhet med goda resultat avseende förbättrat mående såväl fysiskt som psykiskt.

– Vi utgår från patientens behov, vi fångar upp behov i verksamheten, och vi använder ett didaktiskt förhållningsätt. Levnadsvanor ger effekt på hälsan, både fysiskt och psykiskt, säger pristagare Sofia Rudman Palm, vårdutvecklare.

Må bättre-gruppen, Edsbyn Din hälsocentral.

Priset delades ut av Lena Emanuelsson, ordförande för Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, i samband med konferensen Regional mötesplats för social hållbarhet och motiveringen lyder:

– Må bättre-gruppens betydelse är central för patienternas motivation och mående. Att få vara i ett sammanhang där andra har liknande svårigheter har visat sig vara något som underlättar för patienterna att kunna förändra sina levnadsvanor, säger Lena Emanuelsson, ordförande Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, som delar ut priset.

Om Länsfolkhälsopriset

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla de regionala folkhälsomålen om god och jämlik hälsa. Såväl föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera. Det är Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) som utser vinnarna av priset. Nätverket består av politiker från Region Gävleborg och alla länets kommuner.

Läs mer: Länsfolkhälsopris - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)