Omprioriteringar för att hjälpa företag

På grund av snabba förändringar i samband med coronaviruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Budgeten är delvis omprioriterad till ett tillfälligt omställningsstöd och resterande del av budgeten för 2020 är redan fullt intecknad.

Stängningen gäller tills vidare. Beräknat startdatum för nya ansökningar till ordinarie företagsstöd är den 1 januari 2021. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via webbsidan.

Regionala projektmedel

Region Gävleborg har också stängt möjligheterna att just nu ansöka om regionala projektmedel på grund av den intecknade budgeten.

Stängningen gäller tills vidare. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via webbplatsen.

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Region Gävleborg avsätter 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Läs mer om villkoren för detta stöd och hur ansökan går till

Export till nya länder

Det är fortsatt möjligt att ansöka om affärsutvecklingscheck för förberedelser för export till nya länder. Den stödformen ligger utanför ordinarie anslag.

Läs mer om företagsstöd och export till nya länder