Omstart för unga!

Idag, 10 april, har Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige beviljat projektmedel till insatser i Gävleborg för totalt 28 miljoner kronor.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med regionförbunden i Värmland, Dalarna samt Region Gävleborg beslutat om projekt som ska prioriteras för finansiering ur EUs sociala fond. Detta innebär att Region Gävleborgs projekt Omstart har beviljats drygt 25 miljoner kronor. Därtill har Sandvikens kommun beviljats 3,1 miljoner kronor för projekt IMFIS.

Projektet Omstart! ska ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga i åldern 15-24 år att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarkanden. Projektet kan ses som en fortsättning (pärlbandsprojekt) till det lyckosamma ”Ung i Gävleborg”, med den förändringen att nya metoder ska utvecklas i detta projekt, som på sikt kan skapa strukturförändringar.

- Vi är glada att vi nu får chansen att dra nytta av goda erfarenheter från Ung i Gävleborg och utveckla nya möjligheter för våra unga, säger regionråd Marie-Louise Dangardt (S).

Genom detta projekt skapas en struktur som snabbare leder till arbetsmarknaden för dessa unga vuxna genom att de främst återgår till utbildning. En individ med genomförda gymnasieskolestudier har betydligt bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Detta leder till långsiktiga positiva effekter för både ur ett individuellt och strukturellt perspektiv.

- Att ta tillvara allas potential är viktigt för känslan av att finnas med i ett sammanhang, att motverka utanförskap. Samtidigt är det viktigt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och på sikt leder det till ökad sysselsättning och därmed ökad tillväxt, menar Marie-Louise Dangardt.

Bärande principer för projektet är ett jämställt och inkluderande arbetssätt där personer som står långt från arbetsmarknaden ges bättre möjligheter och förutsättningar att försörja sig själva och därigenom minska segregationen viket leder till minskade offentliga bidrag och en ökad tillväxt i regionen.