Över 13 miljoner till nya satsningar i länet

Tre projekt i Gävleborg får i dag dela på sammanlagt 13,2 miljoner kronor när Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige beviljar projektmedel för att främja utvecklingen i länet.

Projekten som får ta del av pengarna är Spatial Data Innovation, Säker virtuell industri och KTP Energi 2.0. Det först nämnda projektet Spatial Data Innovation beviljades 2 855 990 kronor för att öka förmågan hos små och medelstora företag att skapa innovativa produkter, tjänster och processer genom 3D-teknik. Det projektet kommer att pågå i två och ett halvt år och genomförs av Högskolan i Gävle.

- Det här ger oss en fantastisk plattform att utveckla kunskapen om och att bedriva forskning inom 3D-teknik. Det här kan effektivisera produktioner, höja kvaliteten och underlätta arbetsprocesser inom industrin, säger Stefan Seipel, projektansvarig på Högskolan i Gävle.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med regionförbunden i Värmland, Dalarna samt Region Gävleborg beslutat att projekten ska prioriteras för finansiering ur EUs regionala fond.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Stefan Seipel, projektansvarig för Spatial Data Innovation, håller en så kallad range camera i handen som mäter 3D-bilder. Projektet har beviljats nästan tre miljoner kronor för att skapa innovation genom 3D-teknik. (Foto: Högskolan Gävle)

Här är projekten som får dela på 13,2 miljoner kronor

Spatial Data Innovation

Högskolan i Gävle beviljades 2 855 990 kr för projektet som ska öka förmågan hos små och medelstora företag att skapa innovativa produkter, tjänster och processer baserade på rumslig data och 3D-informationsteknik. Om företagen kan skapa mer attraktiva produkter och tjänster utvecklas deras affärsmöjligheter. Det finns en stor potential för regionens konkurrenskraft i att nå fler branscher med 3D-digitalisering. 3D-digitalisering förväntas också att genom innovation och effektivisering bidra till miljömässig hållbarhet i samhället.

Säker virtuell industri

Sandvikens kommun beviljades 3 000 000 kr för projektet som ska tillgängliggöra nya digitala verktyg för regionens industrinära SME, små och medelstora företag. Genom att höja kompetensen, motivera och inspirera är syftet att öka SMEs konkurrenskraft samt bidra till hållbar tillväxt.

KTP Energi 2.0

Högskolan i Dalarna beviljades 7 376 444 kr för projektet som ska etablera en modell för hållbar kompetensförsörjning och kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Detta sker i samverkan mellan regionens högskolor och andra aktörer inom energi- och miljöområdet genom att identifiera och möta företags behov av affärsutveckling och kompetenstillskott på strategisk nivå inom området energieffektivisering.
 
Läs mer om Strukturfondpartnerskapet