Så kan goda idéer skapa framtidens jobb

Med stark vilja och visst stöd i omgivningen kan till synes omöjliga idéer ändå förverkligas och leda till företagande och arbetstillfällen. Det var något av en röd tråd under eventet Next Day i Gävle där flera exempel visades upp på hur idéer kan bli nya innovationer.

Innovationskraft – att gå från tanke och ord till handling – är något som Region Gävleborg lyfter fram som framgångsrecept för framtiden. Fler idéer från fler människor innebär förnyad kunskap och ger förutsättningar för konkurrenskraft i näringslivet. Det konstaterade regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) när hon hälsade välkommen till eventet:

Sverige i världstoppen

– Sverige är tvåa i världen i FN:s mätning på det här området. Vi får också här och i dag goda exempel på att gå från ord till handling, hur nya lösningar finns på gamla problem. Och det är avgörande för vår framtid att vi klarar en grön omställning med mer digitalisering som också kan ge fler hållbara arbetstillfällen.

En viktig poäng med Next Day och eventets talare var att de är vanliga, jordnära människor som i sin vardag mött utmaningar men som förverkligat idéer som till en början inte alltid varit klockrena. De stannade inte  ”på kammaren” utan sökte stöd och samarbete för att komma vidare.

Jonas Hagström, dagens inspirationsföreläsare, berättade om hur han och hans fru startade musikskola i Östersundstrakten när det var för lång kö i den kommunala för att barnen skulle få plats.

Testbädd för vidareutveckling

Paul Bogatir i Hudiksvalls hydraulikkluster lyfte fram den ”testbädd” som han varit med och arbetat fram där driftiga människors idéer får flöda tämligen fritt för att vidareutveckla guldkornen.

– Det är en form av lekplats som gör det möjligt för var och en att vara bästa versionen av sig själv. När det inte finns svar så kliver de duktiga fram men ändå med tillit till varandra. Vi måste ha ju el, grön energi som måste räcka åt alla. Då måste vi lösa det här till 2030 som är en viktig tidpunkt, sa Paul Bogatir.

Stor uppskattning fick också Miljena Damnjanovic från Sandviken som i egenskap av ny i det svenska samhället såg att det är vanligt med digitalt utanförskap och därför startade 1178 Digitalguiden.

Från idé till nästa steg

Det är lätt att ett event blir några timmars underhållning med en och annan tankeställare för att sedan glömmas till nästa inbjudan på temat kommer. Moniqa Klefbom, projektledare inom näringsliv och innovation på Region Gävleborg har en annan bild.

– En sådan här dag lyfter vi exempel på människor i Gävleborg som har förverkligat sina idéer. För att så många som möjligt ska göra det är det också viktigt att veta vart man vänder sig för att få stöd i att ta en idé till nästa steg. Vi arbetar därför fortsatt aktivt tillsammans med länets alla innovationsstödjande aktörer för att få till ett hållbart system som är lätt att nå, och som tar hand alla som vill få verktyg att omvandla idéer till nya innovationer.

Next Day - ta del av dagen i korthet

Läs mer om innovationsklivet