ValidX gör vägen till personlig assistent enklare

Den 15 september samlades representanter för nordiska nätverket NURIS II, där projektet ValidX i Region Gävleborg presenterade den nu nationellt giltiga branschvalideringsmodellen som kan validera fler människors kompetens i yrket personlig assistent.

Ann Pedersen, projektledare, utanför ValidX testlägenhet på Bollnäs folkhögskola. Foto: Anna Åberg

- Vi behöver människor som vill jobba inom vård och omsorg och validering till personlig assistent är en bra möjlighet för att nå dit, säger Ann Pedersen, projektledare.

Många branscher har svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens. Samtidigt har många människor, till exempel långtidsarbetslösa eller nyanlända, erfarenheter och kompetenser som Sverige idag inte klarar av att ta tillvara. De nordiska länderna samarbetar inom NURIS-nätverket för att underlätta för nyanlända att få arbete, till exempel inom omsorg och omvårdnad.

Idag finns ingen formell eller nationell utbildning för yrkesrollen personlig assistent. ValidX har under projekttiden tagit fram en nationellt giltig branschvalideringsmodell som kan matcha människors kompetenser med de branschkrav som ställs för yrkesrollen. En testmiljö har byggts upp på Bollnäs Folkhögskola där nu sex personer genomför sin validering och förväntas examineras under september.

- Jag hoppas att branschvalideringsmodellen kan belysa yrkesrollens komplexitet och verka för att fler väljer att stanna inom yrket, eller blir lockade att studera vidare, säger Ann.

Ett yrke med goda utsikter

Valideringsmodellen är en möjliggörare för att höja kompetensen i yrket och även yrkets status. Ett särskilt fokus ligger på redan anställda personliga assistenter och arbetsgivare i branschen. För den redan anställde kan validering innebära kompetenshöjning och utveckling i karriären. För arbetsgivaren kan det betyda en större chans till att behålla och utveckla sin personal. Förhoppningen för projektet är att i förlängningen även inspirera till ett framtida ägandeskap av modellen.

Ann-Cathrine Sundberg, enhetschef LSS/Psyk i Hofors kommun, ställer sig positiv till valideringen och poängterar nyttan med ett valideringsintyg i en rekrytering.

- Vi rekryterar ju hela tiden och oftast kommer man in som timanställd. Då är det väldigt meriterande om personen som söker jobb har intyg på att man har validerat 

Mer information om ValidX