Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

En pandemi som coronaviruset ger ekonomiska effekter för privatpersoner och företag på kort och lång sikt. Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från coronaviruset påverkar näringslivet.

Vad gör Region Gävleborg?

Region Gävleborgs arbete med att hantera coronavirusets effekter och ekonomiska konsekvenser för näringslivet sker i nära samarbete med kommuner och andra aktörer i Gävleborg. Det består bland annat av informationsutbyte och diskussioner om behov av insatser för att dämpa virusets negativa effekter. Region Gävleborg arbetar i det så kallade samordningsuppdraget, där en nationell samordning sker via Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen. 

Veckostatistik om arbetsmarknaden

Region Gävleborg följer utvecklingen av läget på arbetsmarknaden i länet, bland annat genom att sammanställa arbetslöshets- och varselstatistik från Arbetsförmedlingen och uppgifter om korttidsanställning (KTA) från Tillväxtverket.

På sidan nedan publiceras den senaste statistiken tillsammans med veckovisa observationer:

Arbetsförmedlingens veckostatistik, uppgifter om varsel och korttidsanställning (KTA)

Till dig som är företagare

Information till företagare och näringsliv finns på verksamt.se/web/gavleborg. Där uppdateras löpande regional och nationell information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Projektmedel

sidan om projektmedel finns information som uppdateras löpande. För personlig kontakt, vänligen skicka ett mejl till projektmedel@regiongavleborg.se så hör vi av oss.

Aktuellt