Coronas effekt på länets ekonomi - Rapport vecka 21

Alla som följt det nya coronavirusets spridning vet att smittan, utöver hälsofarliga aspekter, även har stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra konsekvenserna för små och medelstora företag i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

Ett sätt att bidra till detta, är att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av läge och utveckling i Gävleborgs län kring coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys vecka 21”.

- Företagande och entreprenörskap är grunden för arbete, innovation och tillväxt. I Sverige leds vart femte företag av en kvinna. Majoriteten av de företagen är personalintensiva tjänsteföretag, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Vi vet att det nya coronaviruset slår mycket hårt mot näringslivet och skördar allt fler företag - och nu kan vi se att några av de som drabbas hårdast är just de branscher där företag till stor del drivs av kvinnor.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • 15 procent av företagen i Gävleborg drivs av en kvinna och att majoriteten av dessa är personalintensiva tjänsteföretag. De drabbas hårt av de inskränkningar i människors vardag som införts. Allt färre besöker frisörer och skönhetssalonger, resebyråernas orderböcker gapar tomma och butiker tvingas stänga på dagen vilket i förlängningen hotar företagens överlevnad.
  • Nyinskrivningarna hos Arbetsförmedlingen fortsätter minska men ligger alltjämt på en högre nivå än vanligt. Vi ser en minskning av inskrivna arbetslösa bland män i Gävleborg senaste veckan, för kvinnor fortsätter det uppåt.
  • Kommunerna har förstärkt sin företagsservice och fler har inrättat ”företagsakuter” där företagen kan få konfidentiell och gratis rådgivning.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Hittills har 51 ansökningar gjorts på nästan 4 miljoner kronor och de första ansökningarna har blivit beviljade.

Ta del av rapporten för vecka 21 (pdf)