Region Gävleborg ställer om för att stärka länet

Länets små och medelstora företag är i fokus när ekonomiska konsekvenser ska lindras. En arbetsgrupp i Region Gävleborg ska ta fram åtgärdsförslag.

Utbrottet av det nya coronaviruset ger svåra ekonomiska konsekvenser för privatpersoner och företag på kort och lång sikt. Besöksnäringen och hotell- och restaurangnäringen hör till de branscher som drabbas mycket snabbt. Arbetsmarknaden påverkas och arbetslösheten stiger.

- Region Gävleborg jobbar för att bidra till att skadorna på den regionala samhällsekonomin ska bli så små som det bara går, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande. Målet är att tillsammans med kommunerna stötta näringslivet.

Inom hälso- och sjukvården pågår omställningar för att möta behoven med anledning av det nya coronaviruset. Nya åtgärder behövs inom övriga Region Gävleborg också, till exempel inom kollektivtrafik, kultursektorn och regional utveckling.

- Vi ställer om vår organisation. Nu handlar det till stor del om att prioritera små och medelstora företag. Vi samverkar med stat, kommuner och näringsliv och gör oss redo att omsätta olika beslut till regionala förutsättningar, säger regiondirektör Johan Färnstrand.

Bland annat hålls täta möten med kommunernas näringslivschefer samt med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Näringsdepartementet och Tillväxtverket.

Inom Region Gävleborg har en arbetsgrupp bildats. Arbetet kommer att innehålla flera delar, bland annat:

  • Ta tillvara tidigare erfarenheter (egna och andras)
  • Skapa en lägesbild för Gävleborg
  • Förslag till åtgärder på kort sikt
  • Förslag till åtgärder på lång sikt