Digitaliseringskoordinator

Uppdrag

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har fått i uppdrag respektive erbjudits att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018-2020 av regeringen. Samlande myndighet är Tillväxtverket.

De regionala digitaliseringskoordinatorerna ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Arbetet ska bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering och därmed bidra till regional tillväxt. Insatsen ska bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering.

Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional tillväxt och potential för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet. Samtidigt som det har utvecklats strategier och insatser i regionerna för att öka användandet av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster finns det behov av att koordinera arbetet.

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Digitaliseringskoordinator Gävleborg

Region Gävleborg är en del av det nationella nätverket av regioner och Tillväxtverket som tillsammans med andra myndigheter och organisationer driver frågorna kring digitalisering.

Länkar

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (pdf)

Digitaliseringskoordinatorer Tillväxtverket