Civilministern: ”Jämlikhetsutredningen ett väldigt bra initiativ”

Torsdag den 17 september var civilminister Lena Micko (S) på besök i Hofors för att delta i samtal kring det jämlikhetsarbete som pågår i Gävleborgs län.

Civilministern ville bland annat veta mer om Region Gävleborgs jämlikhetsutredning. Maria Sundman och Lina Hedman, samordnare respektive utredare vid Region Gävleborg, var därför på plats för att berätta om utredningens mål och syfte samt vad utredningen hittills visat. Civilministern lyssnade intresserat.

Jag tycker att jämlikhetsutredningen är ett väldigt bra initiativ, och nödvändigt. Vi har ett nationellt jämlikhetsarbete som just nu pågår, samtidigt är det viktigt att varje del av vårt land tittar på vad vi själva kan göra, säger Lena Micko.

Civilministern tror att den här typen av arbete till exempel kan vara avgörande för att utjämna skillnader i samhället.

Genom åren har vi sett att samhället har glidit isär på många sätt. Att arbeta med jämlikhet handlar om se till att hela samhället utvecklas och förbättras och att alla människor i det mår bra, har arbete, sysselsättning, utbildning och så vidare, säger Lena Micko.

Minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper

Syftet med jämlikhetsutredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper.

Det handlar om att se hur situationen ser ut för olika grupper i Gävleborg. Vilka förutsättningar och möjligheter har man? Det vi har kommit fram till så här långt är att det inte är skillnaden i sig som är den stora utmaningen, utan den stora gruppen som antingen befinner sig i ett utanförskap eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Att öka jämlikheten är positivt för hela länet på många sätt. Det bidrar till en ökad sammanhållning i samhället, ökad tillit och kan också bidra till en ekonomisk tillväxt, säger Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg.

Områden som analyseras i utredningen är framför allt olika gruppers ekonomi, arbete, utbildning, boende, hälsa, delaktighet och tillit. Under hösten 2020 och början av 2021 kommer resultatet  att sammanställas i en slutrapport. Utredningen innebär ett omfattande analysarbete, och en viktig del i den analysen är de dialoger som nu pågår med en bredd av aktörer i länet.

I ministerbesöket, som ägde rum på Entré Hofors, deltog förutom civilministern även regionala och lokala politiska företrädare.