Jämlikt Gävleborg – Webbinarium

Måndagen den 5 oktober 2020 genomfördes Webbinariet Jämlikt Gävleborg. För dig som missade tillfället finns möjlighet att ta del av inspelningen från tillfället via länken nedan.

Inspelningen fungerar i Chrome och Edge, har du Internet Explorer använd Jämlikt Gävleborg – webbinarium

* Tyvärr saknas ljud första minuten av Per Molanders presentation.

Webbinariets syfte var att sprida kunskap om resultatet av regeringens Jämlikhetskommission,  uppdatera aktörer i Gävleborg om den pågående Jämlikhetsutredningen samt föra dialog med en panel omkring de övergripande frågorna ”Varför ser det ut som det gör i Gävleborg och vilken roll kan vi ta regionalt i dessa frågor?”.

Paneldeltagare: Per Molander, Jämlikhetskommissionen ordförande, Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg, Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg, Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, Samordningsförbund Gävleborg samt Kenneth Forssell, förvaltningschef arbetsmarknad- och socialförvaltning i Ljusdals kommun.

Föreläsarnas presentationsmaterial

Per Molander - Politik för ökad jämlikhet, Jämlikhetskommissionens betänkande (pdf)
Lina Hedman – Presentation av nuläget i Jämlikhetsutredningen (pdf)