Jämlikt Gävleborg - konferens

Jämlikhetsutredningens konferens Jämlikt Gävleborg genomfördes onsdag 13 november 2019.

Konferensdagens syfte var att sprida kunskap och bjuda in Gävleborgs aktörer till fortsatt dialog och samarbete för att säkra att utredningen utifrån olika aktörers uppdrag och perspektiv kan ta del av kunskap och erfarenhet om lokala strukturer, förklaringar och möjliga framtida insatser.

På konferensen föreläste Per Molander, ordförande för Jämlikhetskommissionen, Sara Kjellsson, forskare och fil. doktor i sociologi, Stockholms universitet, Karin Austin, processledare för Delegationen mot segregation, Maria Sundman, samordnare för Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg och Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg.

Föreläsarnas presentationsmaterial

Maria Sundman och Lina Hedman - Jämlikhetsutredningen 2019-2020 (pdf)

Karen Austin - Ett samhälle som håller samman (pdf)

Per Molander - Jämlikhet och social rörlighet – bakgrundsfaktorer och åtgärder (pdf)

Sara Kjellsson - Glider Sverige isär? Ojämlikhet i levnadsnivå 1968-2010 (pdf)