Jämlikt Gävleborg - konferens

Jämlikhetsutredningens konferens Jämlikt Gävleborg genomfördes onsdag 13 november 2019.

Konferensdagens syfte var att sprida kunskap och bjuda in Gävleborgs aktörer till fortsatt dialog och samarbete för att säkra att utredningen utifrån olika aktörers uppdrag och perspektiv kan ta del av kunskap och erfarenhet om lokala strukturer, förklaringar och möjliga framtida insatser.

På konferensen föreläste Per Molander, ordförande för Jämlikhetskommissionen, Sara Kjellsson, forskare och fil. doktor i sociologi, Stockholms universitet, Karin Austin, processledare för Delegationen mot segregation, Maria Sundman, samordnare för Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg och Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg.

Föreläsarnas presentationsmaterial

Maria Sundman och Lina Hedman - Jämlikhetsutredningen 2019-2020 (pdf)

Karen Austin - Ett samhälle som håller samman (pdf)

Per Molander - Jämlikhet och social rörlighet – bakgrundsfaktorer och åtgärder (pdf)

Sara Kjellsson - Glider Sverige isär? Ojämlikhet i levnadsnivå 1968-2010 (pdf)

Se föreläsningarna in i sin helhet

Per Molander, ordförande för Jämlikhetskommissionen

Kan vi långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet? Mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige har regeringen beslutat att inrätta en Jämlikhetskommission, under ledning av tidigare generaldirektör Per Molander. Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2020.

 

Sara Kjellsson, forskare och fil. doktor i sociologi

Glider Sverige isär? Ojämlikhet i levnadsnivå 1968-2010. Ekonomi är inte det enda som påverkar människors chanser till ett bra liv. Om inkomstojämlikheten har ökat, hur har utvecklingen av jämlikheten inom andra dimensioner av livet sett ut?

 

Karen Austin, processledare, Delegationen mot segregation

Karen Austin från Delegationen mot segregation presenterar det nationella uppdraget att motverka och minska segregationen samt hur civilsamhället och kommuner kartlagt segregationen i Gävleborg.