Tidplan - Jämlikhetsutredningen

Arbetet med jämlikhetsutredningen sträcker sig över två år. År 2019 ligger fokus på nulägesanalys och våren 2020 sker fördjupande lokala orsaks- och åtgärdsanalyser. Sedan sammanställs allt i en slutrapport. Utredningen innebär ett omfattande analysarbete, vilket kommer innebära att en bredd av aktörer i länet involveras.

Tidplan och arbetssätt

 

Bilden beskriver de olika stegen i jämlikhetsutredningen. Klicka på bilden för att visa den i pdf-format.

Nulägesanalys: Samhällsmedicin påbörjar sin kartläggning. Januari 2019.
Konferens: Jämlikt Gävleborg 13 november 2019. Nulägesanalys presenteras. Igenkänninning? Inspiration och kunskap.
Dialoger: Fördjupande lokala orsaks- och åtgärdanalyser, utifrån olika aktörers perspektiv. Kvartal 1-3 2020.
Färdigställa: Nulägesanalys och åtgärdsförslag. Kvartal 4 2020-kvartal 1 2021.
Återrapportera: Till Regionstyrelsen och tillgängliggöra resultatet för aktörer. Mars 2021.