Tidplan - Jämlikhetsutredningen

Arbetet med jämlikhetsutredningen sträcker sig över två år. År 2019 ligger fokus på nulägesanalys och våren 2020 sker fördjupande lokala orsaks- och åtgärdsanalyser. Hösten 2020 sammanställs allt i en slutrapport. Utredningen innebär ett omfattande analysarbete, vilket kommer innebära att en bredd av aktörer i länet involveras.

Bilden beskriver de olika stegen i jämlikhetsutredningen.  Klicka på bilden för att visa den i pdf-format.

Nulägesanalys: Samhällsmedicin påbörjar sin kartläggning. Januari 2019.
Konferens: Jämlikt Gävleborg 13 november 2019. Nulägesanalys presenteras. Igenkänninning? Inspiration och kunskap.
Dialogmöten: ”Lokal nulägesanalys”. Lokala erfarenheter, utifrån olika aktörers perspektiv. Våren 2020.
Påfyllning i analysen: Komplettering av perspektiv. Förslag till åtgärder. Hösten 2020.
Utredning klar: Levereras till Regionstyrelsen. December 2020.