Service i alla bygder - inspirationsdag

Den 14 november 2019 hölls en regional inspirationsdag "Service i alla bygder" som också fungerade som slutkonferens för projektet stärkt regional serviceutveckling.

Till inspirationsdagen var politiker, tjänstepersoner, företag och serviceaktörer som främjar förutsättningarna för kommersiell service inbjudna.

Kommersiell service är en förutsättning för att kunna bo, leva och verka på landsbygden. En välplanerad infrastruktur för varudistribution, liksom tillgång till snabbt och säkert bredband, är viktiga komponenter för att den kommersiella servicen ska fungera.

Om hela Gävleborg ska utvecklas krävs därför samhandling för att förbättra möjligheterna
till en levande och attraktiv landsbygd. I det regionala serviceprogrammet är post och paket ett av fem utpekade serviceslag.