Diplomerade arbetsplatser

Följande arbetsplatser är diplomerade enligt Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg:

ArbetsplatsOrt***
BillerudKorsnäs Gävle ***
Bollnäs Bostäder Bollnäs **
Bollnäs folkhögskola Bollnäs *
Friskolan Lust & Lära Bollnäs *
Gavlefastigheter Gävle **
Samhällsbyggnadskontoret Bollnäs **
Förvaltningshuset Gävle kommun Gävle **
Förvaltningshuset Ljusdals kommun Ljusdal *
Stadshuset Gävle **
IT-avdelningen Gävle *
Polhemskolan Gävle *
Sandvik Coromant Sandviken **
Sandvik Material Technologys, Huvudkontor Sandviken **
Sandvik Materials Technologys, Primary Sandviken **
Sandvik Materials Technologys, Stensmo Sandviken **
Sandvik Mining and Rock Technology Sandviken ***
Stadshuset Sandviken *
Stålforskningen Sandviken **
Sweco Gävle ***
Söderhamns stadsbibliotek Söderhamn *
Tekniska förvaltningen
Hudiksvalls kommun 
Hudiksvall *
Länsstyrelsen Gävleborg Gävle ***
Högskolan i Gävle Gävle *
Gävle drift & service Gävle  *
Skolkontoret, utbildning Gävle **
AB Gavlegårdarna Gävle ***
Sandbacka Park Sandviken *
XLENT Hudiksvall AB Hudiksvall *
Sandvik AB, Södra Järngatan 1 Sandviken *
Sandvik AB, Rörverk 63 Sandviken *