Enklare att komma till hörcentral i Region Gävleborg

Från och med 7 mars blir det enklare för invånarna att få komma till någon av Region Gävleborgs hörcentraler. Personer som upplever sig behöva hörapparat kan då lämna in egen vårdbegäran via 1177.se.

Enligt tidigare rekommendation skulle öronstatus och hörselprov utföras av hälsocentralerna innan patienten kom till hörcentralen. Från 7 mars kan invånare i stället lämna in en egen vårdbegäran till hörcentral via e-tjänst på 1177.se. 

Personer som inte har bank-id och därmed inte kan logga in i e-tjänsterna på 1177.se kan få en blankett utskriven vid sin hälsocentral. Blanketten fylls i och skickas till hörcentralen i Gävle eller Hudiksvall.

– Att förbättra tillgängligheten för patienterna är en politisk prioritering för att öka rättvisan och jämlikheten i sjukvården, och det är därför som Region Gävleborg nu kommer att göra det lättare för personer med nedsatt hörsel att få den hjälp och stöd de behöver och har rätt till, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Mer information om att få hörhjälpmedel finns på 1177 Vårdguiden