20230505 Region Gävleborg Framstegsdagen,

Fotograf: Sune Grabbe

Gemensamma framsteg gav inspiration och kunskap

Vad är en regions attraktionskraft? Hur navigerar vi en komplex värld? Det var några viktiga frågor som lyftes under årets Framstegsdag, där personer som arbetar med lokala och regionala utvecklingsfrågor träffades för att inspireras, dela erfarenheter och blicka framåt.

Framstegsdagen är en årligen återkommande mötesplats där deltagarna tillsammans inspireras och kraftsamlar inför det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg. Under dagen presenterades bland annat goda exempel och framsteg från länet som visar hur samverkansarbete mellan olika aktörer ger stor nytta för de som bor, lever och verkar här.

– Framstegsdagen är en bra arena för att lära av de många goda exempel som finns i vårt län. Jag tror nyckeln för framgång är att arbeta tillsammans i länet mot gemensamma mål. Genom att mötas ökar också förståelsen för varandra och vår omvärld, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande, som inledde dagen.

Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande, hälsade välkommen till Framstegsdagen tillsammans med dagens moderator Ida Thunholm från Region Gävleborg.

Framstegsdagen hölls på Kulturcentrum i Sandviken den 5 maj. Runt 250 personer deltog, med det gemensamma att de arbetar med lokala och regionala utvecklingsfrågor i kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer eller föreningslivet i Gävleborgs län. De fick ta del av flera olika föreläsningar, seminarier och även jobba aktivt i workshops.

Samverkan är en framgångsfaktor

Ett av seminarierna handlade om programmet Viable Cities, städer som har missionen att bli klimatneutrala till 2030. Gävle kommun deltar i programmet tillsammans med 23 andra städer i Sverige och Region Gävleborg har en stödjande roll.

– Det är en långsam process att ställa om och vi ser att flera av målen inför 2030 kommer bli svåra att nå. Transporter är den absolut största utmaningen i arbetet mot klimatneutralitet. Att vara en del av Viable Cities-nätverket och ta del av programmets kunskap och ekonomiska medel är ett stöd för oss att kunna nå målen, berättar Evelina Loberg, miljöstrateg, Gävle kommun.

Evelina Loberg, miljöstrateg, Gävle kommun.

Just samverkan mellan olika aktörer var något som genomsyrade dagen och de positiva resultat som kommer ut av att region, kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer och/eller föreningslivet krokar arm.

Vad gör en region attraktiv?

Vad som attraherar människor till en region är bland annat ett boende som en har råd med, goda arbets-och utbildningsmöjligheter, bra skola och vård, kommunikation och service och tillgång till grönområden. Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är att just att skapa attraktiva och tillgängliga platser.

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör deltog i panelsamtal om regional utveckling och läget i Gävleborg.

– Vi har stora möjligheter i Gävleborg att locka till oss besökare, boende och företag om vi fortsätter att utveckla den goda samverkan vi har mellan region, kommuner och andra aktörer. Det är viktigt att inte fasta i utmaningar utan att bygga på de styrkor och den stolthet som finns i Gävleborg, säger Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör på Region Gävleborg.

Hållbart ansvar för ny teknik

Två föreläsare som bjöd på tankeväckande och engagerande föredrag var folkbildaren Per Grankvist, som berättade om konsten att navigera i en komplex värld, och trendanalytikern Anna Frankzén Starrin, som pratade om trender och teknik som påverkar oss.

Varje samhällsskifte innebär en genomgående utveckling där även nya regler och lagar behöver skapas utifrån detta. När vi står inför ny teknik som exempelvis AI, artificiell intelligens, behöver vi tillsammans ta ett hållbart ansvar, utöver att vi även vill leva hållbart miljömässigt, socialt och ekonomisk.