Mikaela Andersson Haglund arbetsterapeut
Mikaela Andersson Haglund, arbetsterapeut inom specialistvård Hälsingland, en av deltagarna på träffen.

Lyckad träff mellan 130 arbetsterapeuter

För första gången har länets arbetsterapeuter från både offentlig och privat sektor träffats för att utbyta erfarenheter och kunskap. Den 3 maj var det nätverksträff i Söderhamn dit cirka 130 arbetsterapeuter anmält sig, vilket var nästan samtliga i länet.

– Det är över all förväntan och roligt att dagen lockat så många, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården i västra Gästrikland som hälsade alla välkomna.

Bland deltagarna fanns arbetsterapeuten Sara Sandberg som till vardags arbetar på Lindens hälsocentral och Söderhamn Din hälsocentral.

– Det känns fantastiskt att så många är här då vi ofta jobbar ensamma eller är underbemannade. Att träffas så här många kan stärka professionen i stort men även individuellt, säger Sara Sandberg.

Det ger energi att träffa kollegor

Nätverksträffen i Söderhamn är en samverkan mellan Region Gävleborg, länets tio kommuner och de privata vårdföretagen Humana, Praktikertjänst samt Doktorama. Syftet är enligt arrangörerna att sprida kunskap och skapa kontaktytor för framtida samarbete. Med målet att förbättra och utveckla patienternas rehabiliteringsprocess. Det nya nätverket kommer verka utifrån de nationella satsningarna God och nära vård och kunskapsstyrningen.

– Vi behöver samlas för att utbyta erfarenheter och dela goda exempel. Fokus är i första hand utvecklingen av God och Nära vård och kunskapsstyrningen som är central för oss alla som jobbar i vården, säger primärvårdschef Jörgen Tranevik.

Arbetsterapeuten Ann Louhelainen i Hudiksvalls kommun är positiv till det nya nätverket.

– Vi behöver gå hem och fundera på vad vi behöver göra för att God och nära vård ska bli verklighet. Sedan ger det energi att träffa kollegor och det här är ett nytt nätverkande där vi kan lära av varandra, säger Ann Louhelainen.

Nationell brist på arbetsterapeuter

Det har länge varit svårt att rekrytera arbetsterapeuter som är ett av flera nationella bristyrken. Bristen märks också i Gävleborg. Nätverksträffen är ett av flera initiativ för att stärka arbetsterapeuternas yrkesroll och ge dem ökad möjlighet till kompetensutveckling.

Vad gör ni för att hantera bristen framöver?

– Vi behöver generellt göra det tydligare vilka utvecklingsmöjligheter som finns i regionen och inom Region Gävleborg, säger verksamhetschef Jörgen Tranevik.

– En ny möjlighet är att bland annat arbetsterapeuter kan få bidrag att vidareutbilda sig inom specialistområden. Samtidigt pågår en kartläggning om behovet av att inrätta specialisttjänster. Vi samarbetar också med HR för att tydliggöra kompetens och karriärvägar, säger Anders Rhodin, verksamhetschef för paramedicin.

Vad mer kan ni göra?

– Vi kan ha närmare kontakter med studieorter och vara mer offensiva i att ta emot nya studenter. Vi behöver även ta hjälp av medarbetare som kan vara goda ambassadörer i rekryteringar, säger Jörgen Tranevik.

Röster från dagen

Så tyckte några av arbetsterapeuterna som deltog på träffen.

Vad tycker du om att ses på en nätverksträff?

– Det känns fantastiskt att så många är här då vi i vardagen ofta jobbar ensamma eller är underbemannade. Att träffas tror jag stärker professionen i stort men även individuellt.

Vad har den gett dig?

– Träffen har hittills gett mig många härliga skratt, nya ansikten på kollegor och en påminnelse om vilket fantastiskt arbete vi alla gör. Det känns värdefullt att få prata om sådant vi vill åstadkomma och utveckla.

Vad tar du med dig härifrån till vardagen?

– Jag tar med mig inspiration och ny kraft och en känsla av samhörighet med kollegor. Jag tar med mig massor av nya kontakter för framtida kunskapsutbyte och samverkan.

Vad tycker du om att ses på en nätverksträff?

– Jag tycker det är bra att vi som arbetsterapeuter får träffas över gränserna, det är något vi efterfrågat länge för att kunna skapa kontakter men också utbyta erfarenheter.

Vad har den gett dig?

– Dagen har gett mig mer kunskap i vad som händer i omställningen God och nära vård, och att det är något vi gemensamt behöver lösa över ”gränserna”.

Vad tar du med dig härifrån till vardagen?

– Vi behöver ta vara på varandras kompetenser på ett bra och effektivare sätt och det är lättare att samverka när vi träffas.

Vad tycker du om att ses på en nätverksträff?

– Det är jätteroligt att känna att man är en del av ett större sammanhang. Jag har fått ansikten på kollegor som jag annars bara pratar med i telefon eller kommunicerar digitalt med.

Vad har den gett dig?

– Det ger energi att träffa kollegor och det blir lättare att ta sig an utmaningar om vi känner att vi gör det tillsammans.

Vad tar du med dig härifrån till vardagen?

– Vi behöver gå hem och fundera på vad vi behöver göra för att God och nära vård ska bli verklighet. Vi kan dra nytta av varandra och behöver inte uppfinna hjulet själva. .