Prioritering för mässlingsvaccinering

Risken för smittspridning av mässling i Sverige är liten. De allra flesta är immuna efter mässlinginfektion eller vaccination. Emellertid finns vissa grupper som kan vara mottagliga, främst barn som ännu inte vaccinerats eller vuxna som varken haft mässling eller vaccinerats. Allmän mässlingvaccination av barn startade 1982.

Följande bedöms inte immuna eller har inte fullgott skydd och bör erbjudas vaccination

  • Barn <18 mån, är oftast ovaccinerade
  • Barn <18 mån som ska resa utomlands
  • Personer äldre än 6 år, som vaccinerats med endast en dos.
  • Personer födda 1970 -1980 har oftast fått en vaccindos vid 12 års ålder och behöver en dos till.
  • Personer födda under 1960-talet i Sverige som inte säkert vet att de har haft mässling.
  • Äldre barn/vuxna som avstått från vaccination.

Riskgrupper för svår mässling och komplikationer är små barn (under 12 månader), icke- immuna gravida och personer med immunnedsättande sjukdom eller behandling.

De som inte har skydd men ska åka utomlands: Afrika, Asien och flera länder i Europa, bör erbjudas vaccination.
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/vaccination/massling/massling_vid_utlandsresa2.pdf

Allmänt
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_a-o/smittskyddsenhet/vaccination/massling/fohm-rekommendation-om-vaccination-mot-mpr.pdf

Personal

Har du utsatts för smitta ska du tala med din chef och kontakta infektionsmottagningen, Gävle sjukhus.

Har du som medarbetare frågor om vaccination kontakta Företagshälsovården. 
Ring växeln 026-15 40 00 och begär Företagshälsovården. 
E-post: kontakt.fhrg@regiongavleborg.s