Sandvikens mobila team når 100-strecket

Det mobila teamet i Sandviken har fått en flygande start. Sedan den 2 mars har teamet hanterat över 100 patientärenden, tack vare ett fint samarbete med andra vårdgivare.

Mobila teamet i Sandviken är ett samarbete mellan offentlig och privat primärvård, kommunal vård och specialistvården. Teamet bemannas av fyra sjuksköterskor och tre läkare från olika vårdgivare.

- Vi har nu haft 100 ärenden och är väldigt glada över att ha fått en så fin start. Vi har ett gott samarbete med hälsocentralerna och den kommunala hemsjukvården och flera specialistenheter remitterar relevanta patienter till oss, säger Jörgen Tranevik, verksamhetschef för primärvården i västra Gästrikland.

Får stanna hemma i trygg miljö

Elin Ahtinen är distriktssjuksköterska i primärvården i västra Gästrikland och i det mobila teamet. Hon har sett att arbetssättet gör verklig nytta.

- Vi har bland andra besökt en dam över 80 som led både av KOL och en infektion. Vi fick kännedom om henne via hälsocentralen och kunde påbörja behandlingen direkt. Efter uppföljningar i hemmet märktes en klar förbättring efter en vecka.

- Utan ett mobilt team hade hon med största säkerhet hamnat på akuten så småningom och blivit inlagd på sjukhus. Nu fick hon stanna hemma i sin egen miljö där både hon och de anhöriga känner sig trygga, säger Elin.

Delaktiga i covidvården

Under coronapandemin har en av teamets sjuksköterskor varit utlånad till intensivvården på Gävle sjukhus, och "öppettiden" varit reducerad med en vardag. Men teamet i övrigt har också varit delaktig i covidvården.

- Vi har gjort provtagningar och utfört annan vård. Vi gör alltid en medicinsk bedömning av ärendena, oavsett om det handlar om en patient med misstänkt covid-19 eller inte, säger Elin Ahtinen.


Mobila teamet i Sandviken: Fia Thorsling, sjuksköterska (primärvård, Region Gävleborg), Anna Cronvall, distriktssköterska (primärvård, Region Gävleborg), Eva Ilar, distriktssköterska (hemsjukvården Sandvikens kommun) Carolina Wennström, familjeläkare (Falck hälsopartner), Marek Kocemba, familjeläkare (Falck hälsopartner), Elin Ahtinen, distriktssköterska (primärvård, Region Gävleborg), Balazs Rethy, familjeläkare (Falck hälsopartner).