Tips och råd för patienter med covid-19-symtom i hemmet

För de covid-19-patienter som vårdar sig själva i hemmet har råd om mat, dryck och hur man kan underlätta sin andning tagits fram.

En folder med råden är under tryckning och kommer att distribueras till alla verksamheter inom Region Gävleborg som kan tänkas ha behov av att dela ut den i möten med denna patientgrupp. Foldern har tagits fram på svenska, engelska, arabiska och somaliska och lagret kommer att finnas hos arbetsterapienheten, kontaktperson Ingrid Larsson.

Folder för utskrift på svenska och andra språk

Egenvård covid-19 arabiska (pdf)

Egenvård covid-19 engelska (pdf)

Egenvård covid-19 somali (pdf)

Egenvård covid-19 svenska (pdf)