Uppdaterad rutin för vaccination mot pneumokocker

Rutinen för vaccinationer mot pneumokocker har ändrats. Det innebär bland annat revaccination för vissa grupper samt att ett nytt vaccin har inkluderats.

Detta gäller:

  • För personer över 18 år med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas nu (efter första dosen) revaccination. Revaccination kan ske tidigast efter 5 år.
  • Vaccinet Apexxnar, som är ett konjugatvaccin, finns nu tillgängligt i Region Gävleborg. Det har därför inkluderats i rutinen för vaccination av vissa grupper.

Ändringen görs på grund av tillgång till det nya vaccinet Apexxnar, samt uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Den uppdaterade rutinen: Vaccination mot pneumokocker – Platina id 09-128818 (pdf) – rekommendation

Mer om pneumokocker

På smittskydds sida Pneumokocker invasiv infektion finns information om smittskyddsanmälan, registrering till NVR, hälsodeklaration inför vaccination med mera.