Centrum för forskning och utveckling

Forskningen är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till samhällsutveckling. Inom Region Gävleborg ska vi bedriva forskning med hög kvalitet och med relevans för befolkningen.

Centrum för forskning och utveckling har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hela Region Gävleborg. Förvaltningen ska bidra till en kreativ forskningsmiljö, stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.

Förvaltningen Centrum för forskning och utveckling har samverkansavtal med både Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. 

Projektdatabasen 

I projektdatabasen kan du se alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som bedrivs inom Region Gävleborg.

Projektdatabasen