Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Information till huvudhandledare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Gävle (HIG). VFU utförs inom Region Gävleborgs verksamheter och/eller i verksamheter, som på uppdrag av Region Gävleborg bedriver hälso- och sjukvård.

AvtalInformationsmaterial
Avtal mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle (pdf)

Till dig som handleder i VFU (folder) (pdf)

Kamratlärande i VFU psykiatri  (pdf)

Kamratlärande i VFU primärvård (pdf)

Kamratlärande i VFU sluten vård somatik (pdf)

Övrigt Förordningar/lagar

Bedömning och AssCE - formulär, instruktioner och instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer vårdsystem som Melior och Lifecare

Högskolelagen 1992:1434

Högskoleförordningen 1993:100
KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar (Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson - kontaktuppgifter till höger)  
Filmer  Artiklar och inspirationsdagar

Filmer kopplade till VFU

Här finns bland annat filmerna:

  • Kamratlärande, bra handledning viktig för kompetensförsörjningen
  • Två studenter och en handledare.
  • Erfarenheter av att genomföra VFU
  • Administrationen bakom VFU
  • Bemötande, kommunikation och lärande
  • Förberedelser innan studenterna kommer
  • Handledningsmodellen

Vetenskapliga artiklar kopplade till VFU och kamratlärande