Kontaktuppgifter Vårdhygien

Kontakta vårdhygien i första hand via funktionsbrevlådan. 

E-post: vardhygien@regiongavleborg.se

Telefon: 026-15 51 65 måndag, onsdag, torsdag och fredag: 9.00-15.00, tisdag 8.00-11.00

Anette Winberg, enhetschef, 026-53 14 47, anette.winberg@regiongavleborg.se

Ilona Veréb, överläkare, specialist i klinisk mikrobiologi

Anita Johansson, hygiensjuksköterska

Karin Grannas, hygiensjuksköterska

Sandra Jansson, hygiensjuksköterska