Asyl- och migranthälsa Gävleborg

Asyl- och migranthälsan erbjuder hälsoundersökningar till samtliga asylsökande och migranter som kommer till vårt län.

Asyl- och migranthälsa finns på Söderhamns sjukhusområde.

Mer information

Asyl - Rutiner och dokument från Hälsoval Gävleborg om hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar.

Find healthcare - Are you asylumseekers and need medical care?

Beslutsunderlag hälsoundersokningar asylsökande (pdf)

Kontakt 

Annika Hillgren Mattsson, vårdenhetschef, annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se, sök via växel 026-15 40 00 
Eva Onelius, samordnare, eva.onelius@regiongavleborg.se, 072-589 50 97