Asylsökande och flyktingar i hälso- och sjukvården

Information om bland annat regler och rättigheter som du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan använda i mötet med asylsökande och flyktingar.

Rätt till vård

Vuxna som söker asyl eller vistas i Sverige utan tillstånd och stadigvarande uppehåller sig i Gävleborgs län har alltid rätt till:

  • akut vård
  • vård som inte kan vänta
  • planerad vård
  • tandvård
  • habilitering
  • hjälpmedel

Det innebär att asylsökande och människor som vistas i Sverige utan tillstånd kan söka vård när det behövs oavsett om det gäller akut vård eller inte.

Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Information på andra språk (other languages) på 1177.se

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Vad kostar vården?

Planerad vård (vård som kan vänta), tandvård, habilitering och hjälpmedel kostar mer än akut vård. Om patienten kan visa upp sitt LMA-kort gäller samma avgifter som för folkbokförda i Sverige. Finns inte LMA-kort får patienten betala hela kostnaden för vården själv.

Den 3 februari 2016 beslutade regionfullmäktige att asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Gävleborg även ska ges rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel som för personer bosatta i Gävleborg. För dessa planerade besök ersätter inte Migrationsverket kostnaderna utan den kostnaden måste den asylsökande/papperslösa stå för själv.

Vad kostar vården i Region Gävleborg