Vad kostar vården

Planerad vård, tandvård, habilitering och hjälpmedel kostar mer än akut vård. Om patienten kan visa upp sitt LMA-kort gäller samma avgifter som för folkbokförda i Sverige. Finns inte LMA-kort får patienten betala hela kostnaden för vården själv.

Den 3 februari 2016 beslutade regionfullmäktige att asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Gävleborg även ska ges rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel som för personer bosatta i Gävleborg. För dessa planerade besök ersätter inte Migrationsverket kostnaderna utan den kostnaden måste den asylsökande/papperslösa stå för själv.

Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Patientavgifter för utländska och utlandssvenska patienter i Gävleborg - 1177.se