Barn och unga

Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Informationsmaterial från Rädda barnen

Rädda barnens hjälplinje - barn och unga kan ringa anonymt och be att få prata med någon på engelska, dari eller arabiska.

Save the childrens helpline (pdf)

Fyra filmer om tips till dig som möter barn som flytt till  Sverige

UMO - ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla  mellan 13 och 25 år. På UMO kan unga hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. man kan också hitta sin närmaste ungdomsmottagning.

youmo.se - språkväljarsida på UMO

Mer om UMO på andra språk

Medicinsk åldersbedömning

Informationsfilm om medicinsk åldersbedömning som riktar sig främst till unga ensamkommande personer. Även andra i den ensamkommandes närhet som vill veta hur det fungerar kan ta del av filmen.

Film om medicinska åldersbedömningar - Rättsmedicinalverket

Hälsostöd för ungdomar

Asyl- och Migranthälsan i Landstinget i Sörmland har utvecklat ett material för Hälsostöd riktat till ungdomar på gymnasiet.

Reportage i SVT

Nyanlända elever får hjälp med mardrömmar och stress.