Information på olika språk

Allmän information

InformationSverige - Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har utvecklat en webbportal med samhällsinformation på svenska och tio andra språk. Hej Svenska, ett språkverktyg som är under utveckling, ska läggas in i webbportalen för att asylsökande och nyanlända kostnadsfritt ska kunna träna sig i svenska på egen hand.

youmo.se - språkväljarsida på UMO

Hälso- och sjukvård på olika språk

New in Sweden  - Information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige - 1177.se

Vård till asylsökande och flyktingar i Gävleborg - Information om kostnadsfri hälsoundersökning för nyanlända samt brev med svarstalong finns på flera språk.

Other languages på 1177.se - Fakta och råd om olika sjukdomar och besvär samt om regler och rättigheter.

Smittskydd i Region Gävleborg har information på andra språk, om bland annat:

  • Influensavaccination på andra språk

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - informationsmaterial på andra språk 

Mer informationsmaterial på andra språk - bland annat "Det här händer på operationsavdelningen"

Hälsoinformation

Vård i Sverige för asylsökande - från Uppdrag Psykisk Hälsa.

  • Hälsoundersökning
  • Vilken vård man har rätt till
  • Hur man söker vård
  • Vad det kostar

Obs! I Region Gävleborg gäller andra rättigheter för vård än vad som beskrivs på affischerna nedan.

Affischer

Symbolbaserad affisch om svensk hälso- och sjukvård (pdf)

Affisch hälsovård nyanlända - Arabiska (pdf)

Affisch hälsovård nyanlända - Dari (pdf)

Affisch hälsovård nyanlända - Engelska (pdf)

Affisch hälsovård nyanlända - Somaliska (pdf)

Affisch hälsovård nyanlända - Tigrinja (pdf)