Bildstöd

KomHIT Flykting

Här hittar du samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk; albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja, och kan användas som komplement till tolk.

KomHIT Flykting

Bedside messages

Kommunikation i en vårdsituation kan vara komplicerad av flera anledningar, för patienter som tillfälligt förlorar förmågan att tala, för patienter som pratar ett främmande språk eller har ett redan existerande medicinskt tillstånd som begränsar dina kommunikationsförmåga kan det vara en mycket skrämmande situation. Situationer inom vården kan även vara extra svåra att förstå för barn, personer med inlärningssvårigheter eller autism.

Bedside Messages är ett meddelande kort med 26 nyckelfraser som ofta används när patienter besöker hälso- och sjukvården.

Materialet är tillgängligt som en gratis pdf-nedladdning på 20 olika språk. Kartorna utvecklades i Storbritannien genom ett partnerskap av patientleverantörsnätverket och Central Coast Children's Foundation och Dr. Bronwyn Hemsley. Syftet med Widgit hälso- och sjukvårdssymboler är att stödja förståelsen av olika situationer och skeenden inom vården.

Widgit health - bedside-messages

Mer bildstöd

Du kan klicka på bilderna för att få utskrivbar pdf.

Bokstavstavla med kategorier kan vara lättare att använda för personer som kan läsa och skriva men inte har förmågan att tala.

  

Skattningsskalan kan vara bra att använda i mötet med patienten, där patienten kan peka istället för att prata. Kompletteras med bild för samtalsämnet, exempelvis mediciner - hur går det att ta medicinen?

Materialet är hämtat från Centrum för hjälpmedel i Region Örebro län