Tandvård

Barn

Alla barn har fri tandvård till och med det år man fyller 22 år. De kan besöka närmaste folktandvårdsklinik och boka en tid för ett besök.

Vuxna

Asylsökande i Sverige har rätt till akut tandvård, om de har tandvärk. Behandlingen kostar 50 kronor. De kan besöka närmaste folktandvårdsklinik och boka tid för ett besök. LMA-kortet ska visas upp vid besöket.

Information på olika språk

Folktandvården har information om tandvård på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

Tandvård för asylsökande