Barn och unga som anhöriga - länkar

BRIS - barnens rätt i samhället

Kuling - mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Drugsmart - ungdomssajt med information om alkohol och andra droger

1177.se/gavleborg 

Cancerfonden

Att prata med barn om cancer