Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i alla relationer. Det kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner till utsatta kan ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och man ringer gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan man ringa och tala med någon om sina upplevelser eller ställa frågor.

De som svarar på Kvinnorfridslinjen är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym.

Hos Kvinnorfridslinjen kan man

  • få professionellt stöd,
  • praktiska råd för att kunna förändra sin situation och ta sig vidare,
  • information om vart man kan vända sig inom vården om man har fysiska eller psykiska skador,
  • information om hur man polisanmäler brott, till exempel kvinnomisshandel, hot eller sexuella övergrepp,
  • information om vilket stöd man kan få i sin egen kommun.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, för närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk.

Terrafem är till för den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i sitt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av sin make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. När man kontaktar Terrafem syns inte samtalet på telefonräkningen och man kan ringa från en fast telefon eller från en mobiltelefon. Samtalet är gratis och man kan vara anonym. De som svarar i telefonen har tystnadsplikt.

Terrafem 020-52 10 10

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. På hemsidan finns telefonnummer till lokala kvinno- och tjejjourer.

Kvinnojourer i Gävleborgs län 

Länkar till Nationellt centrum för kvinnofrid

Våld i nära relationer

Barn som upplever våld  

Länkar och telefonnummer

SOS Alarm 112

BRIS 116 111

Polisen 114 14 

Rädda Barnen

Rikshandboken 

Våga se, våga agera 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Terrafem 020-5210 10

Kvinnojourer