Barnhälsovårdsenhet

Barnhälsovårdsenheten arbetar med att utforma riktlinjer och metoder till de som arbetar på barnavårdscentralerna i Gävleborgs län.

Grunden för vårt arbete är att utifrån nationella riktlinjer och barnkonventionen verka för en jämlik barnhälsovård i länet.

Samordnande barnhälsovårdssjuksköterskor

Anna Söderlund 
0270-770 90
anna.a.soderlund@regiongavleborg.se 

Kerstin Larsson
kerstin.k.larsson@regiongavleborg.se
026-15 51 78

Samordnande BHV-psykolog

Marie Bandh
marie.bandh@regiongavleborg.se
026-15 56 86

Barnhälsovårdsöverläkare

Pär Lindström
par.lindstrom@regiongavleborg.se 
026-15 03 35 

Vårdenhetschef

Mikael Wall
mikael.wall@regiongavleborg.se 
026-27 92 53