Psykisk hälsa/ohälsa

Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, har en fördjupad analys och handlingsplan gjorts gällande unga inom ungdomsmottagningens målgrupp 13-23 år.

Genom kort- och långsiktiga mål, avser man stimulera aktiviteter som är förebyggande och tidiga för att främja och motverka psykisk hälsa/ohälsa.

Redovisning av 2019 års stimulansmedel - ungdomsmottagningar i Region Gävleborg (pdf)

Uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån ungdomsmottagningarnas handlingsplaner i Region Gävleborg 2016-2018 (pdf)