Vårdprogram och nationella riktlinjer

Vårdprogram inom Uppsala Örebro-regionen finns utarbetade och fastställda för cancerformerna bröst, kolorektal, lunga, hjärntumör, prostata, melanom med flera sedan många år. Vårdprogram utarbetas av vårdprogramgrupper, VPG, som står för regionens spetsexpertis inom respektive område. Vårdprogramgrupperna kommer även framgent att ha en tung roll. Varje landsting utser två representanter till varje vårdprogramgrupp. Inom Landstinget Gävleborg fastställs deltagande i vårdprogramgupper av Cancerrådet Gävleborg. Ordförande i VPG utses av samverkansnämnden i sjukvårdsregionen.

Vårdprogramgruppernas uppdrag:

  • Bidra till och är mottagare och uttolkare av nationella riktlinjer/nationella vårdprogram
  • Definiera en vårdprocess
  • Integrera klinisk forskning i rutinarbetet
  • Arbeta aktivt med uppföljning av kvalitet och bedriva förändringsarbete
  • Arbeta med kunskapsöverföring och kompetensförsörjning för cancerområdet

Att söka efter vårdprogram:
Exempel bröstcancer: